Наші партнери:

УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-
БАНКІВСЬКИЙ СОЮЗ
 НОВИНИ - 2010-04-29 | Банки обирають третейський суд
                 Джерело: Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз"

   На сучасному етапі розвитку України найбільш оперативний та ефективний механізм розв‘язання спірних питань пропонує третейське судочинство. За статистикою кожен десятий банк для вирішення правових колізій звертається не у господарський, а у третейський суд. Це пояснюється значними перевагами останнього.

   Серед аргументів на його користь - остаточність рішень суду, що дозволяє уникнути штучного затягування справ та суттєво економить час. Сторони можуть розраховувати на розгляд справи протягом 25-40 днів, в той час як при зверненні до державного суду справа затягується на декілька місяців, а за умов апеляційного чи касаційного провадження і на декілька років.


   Розгляд справи в Третейських судах має значно коротші терміни судового провадження, скорочення якого продиктоване потребою термінового вирішення спору, та можливістю визначати процедуру третейського розгляду. При цьому виконавчий документ отримується оперативно, у строк не більше одного місяця.

   Якщо ж врахувати високу швидкість розгляду справ та низький відсоток  випадків оскаржень винесених рішень стає зрозумілим чому третейські суди є розумною альтернативою державному судочинству і надійним інструментом захисту порушених прав. 

   "Серед судів, які співпрацюють з УКБС, хотілося б виділити перший  в Україні постійно діючий Незалежний Третейський суд при ВГО "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів". До його складу входять висококваліфіковані юристи з різних галузей права, які мають багаторічний досвід роботи у банківських установах, прокуратурі, юридичних фірмах, що забезпечує ефективне вирішення справ. Тільки за останні два роки роботи Незалежним Третейським судом вирішено понад 60 тисяч позовів на суму понад 200 мільйонів гривен, - зауважує Генеральний директор Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз" Галина Оліфер. - В тому числі тих, що пов'язані з захистом майнових прав, виконанням зобов‘язань за банківськими кредитами, по операціях із цінними паперами, визнання дійсними цивільно-правових договорів, вирішення орендних правовідносин. В цілому ж за період діяльності суду фінансовим установам було відшкодовано сотні  мільйонів гривень."

  

Версія для друку